Menú Tancar
Contacte

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

HIERROS ALTADILL, SL, responsable del lloc web, d'ara endavant el RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén fer complir les obligacions que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d'ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari i es compromet a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions que s'estableixen, així com qualsevol altra disposició legal que s'apliqui.

HIERROS ALTADILL, SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer al lloc web, sense l'obligació de preavisar o assabentar-se els usuaris d'aquestes obligacions, atès que es considera suficient la publicació al lloc web de HIERROS ALTADILL, SL.

1. Dades identificatives

 • Nom del domini: grupoaltadill.com
 • Nom comercial: GRUPO ALTADILL
 • Denominació social: HIERROS ALTADILL, SL
 • NIF: B43202654
 • Domicili social: Ctra. N-420 Km. 803,875 Gandesa
 • Telèfon: 977420383
 • e-mail: info@grupoaltadill.com
 • Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): REGISTRE MERCANTIL DE TARRAGONA TOM 610 LLIBRE 68 SECCIÓ 2a FOLI 21 FULLA 9238 Insc.1a

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l'autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui desprendre. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament els continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de grupoaltadill.com. El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense implicar la seva sola menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat sobre aquests, ni el suport, patrocini o recomanació per part del RESPONSABLE.

Per efectuar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic info@grupoaltadill.com .

3. Exempció de responsabilitats

El RESPONSABLE eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web en cas que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al RESPONSABLE.

Ús de Cookies

Pot ser que aquest lloc utilitzi cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. Les cookies utilitzades tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer que la navegació sigui més eficient, i desapareixen en finalitzar la sessió de l'usuari.

En cap cas, aquestes cookies no proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per recollir dades d'aquest tipus. Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador que utilitza l'usuari, per tal que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita.

També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d'entrades, etc. En aquests casos, les galetes són prescindibles tècnicament però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al vostre equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d'enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus llocs web respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d'aquests continguts. En qualsevol cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui transgredir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, tot retirant immediatament la redirecció a aquest lloc web i assabentant-se les autoritats competents del contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. Això no obstant, i en compliment que estableixen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat que col·laboren de forma activa en la retirada o si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o transgredir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l'usuari consideri que el lloc web conté material que pugui ser susceptible d'aquesta classificació, us preguem que ho notifiqueu immediatament a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web s'ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir que funcionarà correctament els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que es produeixin errors de programació, o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l'adreça IP i el nom del domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador així que es connecta a Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d'activitat del servidor que permet processar les dades posteriorment per obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

4. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que es duen a terme, s'aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, els quals tindran competència suficient per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals més propers a GANDESA.

Política de privadesa

1. Informació per a l'usuari

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

HIERROS ALTADILL, SL és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l'USUARI i us informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què tractem les vostres dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l'usuari. Les operacions previstes per al tractament són:

 • Remesa de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions es faran per mitjà del RESPONSABLE i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb què hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
 • Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l'USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
 • Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions a la nostra activitat.

Per què podem tractar les vostres dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l'article 6 del GDPR de la manera següent:

 • Amb el consentiment de l'USUARI: tramesa de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
 • Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l'USUARI.

Durant quant de temps guardarem les vostres dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l'anonimització de les dades o la seva destrucció total.

A qui facilitem les vostres dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

Quins són els vostres drets?

Els drets que té l'USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i de limitació o oposició al tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

HIERROS ALTADILL S.L. CTRA. N-420 KM 803,875, 43780 Gandesa (Tarragona). E-mail: info@grupoaltadill.com

2. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari

Els USUARIS, a través de les caselles corresponents i la introducció de dades als camps, marcats amb l'asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per a l’atenció de la seva petició, per part del prestador, i que, per tant la inclusió de les dades en els camps restants voluntària.

L'USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació.

RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats ajustin completament a les seves necessitats.

3. Mesures de seguretat

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per protegir els drets i les llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te al RESPONSABLE a través de HIERROS ALTADILL S.L. CTRA. N-420 KM 803,875, 43780 Gandesa (Tarragona). E-mail: info@grupoaltadill.com
Implicats/des: amb:

Ajut per al projecte “Millora d'empresa de gestió de residus amb la compra de maquinària”.
La inversió ha consistit en la compra de maquinària.

Operació: Implementació d'estratègies de desenvolupament local

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022, cofinançada per: