Menú Tancar
Contacte

Gestió d'actius i residus

Generació de valor i reducció de l’impacte social i mediambiental

Gestionem els teus actius i/o residus perquè siguin reutilitzats, reintroduïts al cicle productiu o reciclats. Ho fem extraient-ne el valor econòmic i amb el compromís de reduir l'impacte social i mediambiental.

Generació de valors múltiples

Compromisos zero-waste & max-profit

A Grupo Altadill gestionem circularment els actius a les nostres instal·lacions, promovent la seva reutilització, fomentant el reciclatge i impulsant polítiques per a la reducció de residus no valoritzables.

Una filosofia orientada a la no-generació de residus sense ús, a l'optimització de la rendibilitat econòmica per a tu, i a l'aportació de beneficis de valor per a l'entorn: en l’àmbit social i mediambiental.

Valorització i gestió certificada

Maximitzar el valor, el reciclatge o la transferència al mercat de cada actiu és la nostra tasca: una tasca orientada a estendre'n el cicle de vida sota un sistema de gestió professional i certificat.

Prioritat circular

Maximitzem del cicle de vida dels actius empresarials

Estem compromesos amb la reintroducció dels teus actius al mercat mitjançant diferents vies.

Reutilització

Classifiquem aquells actius que són aptes per ser reutilitzats i els publicitem a través dels nostres propis mitjans.

Reintroducció

Als actius que han arribat a la fi de la seva vida útil, garantim la seva reintroducció com a matèries primeres a la indústria.

Segones parts mai sempre van ser bones

Fomentem les actuacions que menor impacte ocasionin. Ja sigui, la reutilització, la reparació o el reciclatge dels actius. Per això, creiem fermament que donar una 2a oportunitat als actius empresarials és la fórmula per estendre els cicles de vida de cada matèria.

Because there is no planet B

Deixalles ZERO! Ens comprometem a fer que els processos de gestió d'actius o residus prioritzin polítiques que minimitzin la proliferació de deixalles no aprofitables.

Abocadors NO! T'ajudem a circularitzar els teus actius perquè l'extensió del cicle de vida aporti valors en el marc del desenvolupament sostenible. L'abocador, darrera opció.

Podem fer-ho per a la teva empresa!

Coneix alguns dels nostres treballs

Materials que comercialitzem

Una 2a vida per als teus actius

Ferralles

 • Primera
 • Demolició industrial
 • OA
 • Retall
 • Oxitall
 • Encenall
 • Xapall

Alumini

 • Carter
 • Llandes
 • Retall
 • Perfil

Coure

 • Millberry
 • Candy Berry
 • Bird Cliff
 • Cables elèctrics

Inoxidable

 • 304
 • 316
 • 310
 • Ferrític

Metalls diversos

 • Aliatges especials
 • Motors elèctrics
 • Llautó
 • Bronze

Bateries

 • Plom
 • Níquel-Cadmi
 • Liti

Residus electrònics

Plom

Implicats/des: amb:

Ajut per al projecte “Millora d'empresa de gestió de residus amb la compra de maquinària”.
La inversió ha consistit en la compra de maquinària.

Operació: Implementació d'estratègies de desenvolupament local

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022, cofinançada per: